Lyssna

Online: Hur förenar vi kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget?

En eftermiddag med föreläsning och workshop om skolans roll i att värna demokratin. Intern anmälan.

Att rusta våra barn och unga för att försvara demokratin framstår som allt viktigare i ljuset av den globala utvecklingen där mätning efter mätning visar att demokratin är på tillbakagång runt om i hela världen.

I det här seminariet möter du Frida Stranne, statsvetare och USA-expert, som visar hur nedmonteringen av demokratin kan se ut och utbildningssystemets roll i att hindra den utvecklingen, inte minst genom att jobba medvetet med kunskapsuppdraget. Hon tar också upp vad vi som privatpersoner behöver tänka på och vara medvetna om för att inte bidra till en utveckling där kunskap och fakta får mindre betydelse.

Föreläsningen diskuterar frågor som:

  • Varför är demokratin viktig och vad händer om den inte fungerar?
  • Hur ser det ut i ett samhälle där demokratin är på tillbakagång?
  • Vilken funktion har sociala medier i destabilisering av viktiga demokratiska grundstenar?

Efter föreläsningen diskuterar vi i workshopform hur olika förhållningsätt till demokratiundervisning kan komma till uttryck i en klassrumspraktik. Per Dahlbeck och Harold Göthson leder workshoppen för förskolan medan Den globala skolans representanter håller grund- och gymnasieskolans workshop.

Anmälan

Anmälan sker internt.