Lyssna

En halvdag om att leda för hållbar utveckling i förskolan. Intern anmälan.

Lärande för hållbar utveckling är en central del av läroplanen för förskolan (Lpfö18). Enligt läroplanen ska förskolan vila på demokratins grund och  förmedla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. "Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen."

Hur formar vi en hållbar och likvärdig verksamhet från ledningen och ut till våra enheter? Hur skapar vi modiga förskollärare som vågar leda sina kollegor och arbetet i barngrupperna på det sätt som styrdokumenten lyfter fram? Vad innebär det för mig som rektor, verksamhetschef eller utvecklare?

Varmt välkommen till en fortbildningsförmiddag med föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner i grupp!

På programmet

Pedagogisk verksamhet ska göra barns röster hörda ​så att de kan sätta spår och göra skillnad​Per Dahlbeck

Per Dahlbeck, från Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö föreläser och leder erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Framtidsverkstaden

En metod för att starta en förändringsprocess. Martin Flower, Den globala skolan och Arja Fekete, förskolerektor i Helsingborgs stad.

Kartläggningsverktyg för lärande för hållbar utveckling

Karolina Sandahl, Den globala skolan.

Anmälan

Anmälan sker internt.