Lyssna

Online: Elevers rättigheter och delaktighet i fritidshemsverksamhet

En förmiddag med föreläsning och workshop på temat lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Lärande för hållbar utveckling handlar om att stärka elevers handlingsberedskap. All utbildning ska skapa förutsättningar för att elever ska kunna utveckla kunskaper, mod, engagemang och en vilja att engagera sig i att hitta lösningar på svåra och komplexa problem. Alla barn har dessutom rätt till en likvärdig utbildning - och att få göra sin röst hörd.

Varmt välkommen!

På programmet

Välkommen

Karolina Sandahl regionansvarig för Den globala skolan.

Sociala relationer i fritidshem

Helene ElvstrandEn föreläsning med fokus på elevers rättigheter och delaktighet i fritidshemsverksamheten. Vi lyfter de olika begreppen och hur de kan iscensättas i en fritidspedagogisk praktik samt hur elever själva ser på fritidshemmet och sin egen möjlighet till delaktighet. Helene Elvstrand är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och forskar kring delaktighetsfrågor med särskilt fokus på elevers perspektiv och fritidspedagogik. Hon är också en av författarna till boken ”Sociala relationer i fritidshem”.

Workshop

En workshop i arbetsgrupper med utgångspunkt från föreläsningen. Du får möjlighet att reflektera kring din egen fritidsverksamhet och dina elevers möjlighet till delaktighet.

Anmälan

Anmälan sker internt.