Lyssna

Online: Barns rättigheter och delaktighet i förskolan

En kvällsföreläsning och workshop på temat lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Lärande för hållbar utveckling handlar om att stärka barn och ungas handlingsberedskap. All utbildning ska skapa förutsättningar för att kunna utveckla kunskaper, mod, engagemang och en vilja att engagera sig i att hitta lösningar på svåra och komplexa problem. Alla barn har dessutom rätt till en likvärdig utbildning - och att få göra sin röst hörd.

Varmt välkommen!

På programmet

Välkommen

Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan.

Barns rättigheter i förskolan

Helene ElvstrandEn föreläsning med fokus på barns rättigheter och delaktighet i förskoleverksamheten. Vi lyfter de olika begreppen och hur de kan iscensättas i en förskolepraktik. Fokus ligger också på fenomenet barnperspektiv och vad detta kan betyda i förskolans vardagsarbete.

Helene Elvstrand är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och forskar kring delaktighetsfrågor med särskilt fokus på barns perspektiv och rättigheter. 

Workshop

En workshop i arbetsgrupper med utgångspunkt från föreläsningen. Du får möjlighet att reflektera kring din egen förskoleverksamhet och barnens möjlighet till delaktighet.

Anmälan

Anmälan sker internt.