Lyssna

På vilket sätt är film och teater bra för att öka elevers förståelse för komplexa samhällsfrågor? Intern anmälan.

Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på solidaritet! Ett begrepp som finns med i skolans styrdokument och är basen för Agenda 2030 – ingen ska lämnas utanför.

Dagens gäst är Suzanne Osten, en av de ledande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn och unga. Hon har regisserat nyskapande teater för både vuxna och barn och höjt statusen på barnteater såväl internationellt som i Sverige. Hon regisserar även film och har varit professor i regi, skrivit böcker, pjäser och filmmanus. 

Under det här seminariet utgår Suzanne Osten från frågor som Backaskolans pedagoger ställt efter att ha sett hennes ”Mästarna” i SVT. Föreläsningen handlar om berättande, gestaltande och dramatisering som sätt att närma sig svåra och viktiga ämnen, som kan göra människor sårbara och ofta för med sig en etisk problematik.

Anmälan

Anmälan sker internt.