Lyssna

En workshop om att låta eleverna kurera sin framtid. Andra delen av arbetet med lärande för hållbar utveckling på Karolinska gymnasiet. Intern anmälan.


Naturskyddsföreningen och forskare på Lunds universitet har tagit fram skolmaterialet "Bortom fossilsamhället" som kombinerar fakta och analys med hopp och kreativitet för att lära ut hållbar utveckling. Övningen kretsar kring ett museum över den fossila eran som slår upp portarna 2053. Genom att studera museets objekt får eleverna reflektera kring möjliga vägar framåt och hur samhällen egentligen förändras – och till slut får de föreslå egna objekt till museet!

Ludwig Bengtsson SonessonEn av forskarna i forskningsgruppen "Climaginaries" på Lunds universitet är Ludwig Bengtsson Sonesson. Hans arbete kretsar kring hur vi kan använda berättelser om framtiden för att förstå vår nutid och vad som krävs för att skapa en god framtid. 

I den här workshoppen får du träffa Ludwig Bengtsson Sonesson och testa materialet. Varmt välkommen!

Bortom fossilsamhället finns på Naturskyddsföreningens webbplats

Anmälan

Anmälan sker internt.