Lyssna

Under de här två passen följer du det spår som är mest relevant för din yrkesroll.

De olika spåren

Du som väljer förskolespåret får möta Ann Åberg och Per Dahlbeck som med föreläsningar, diskussioner och exempel visar vägen till att arbeta fördjupat med barns delaktighet och reella inflytande.

Ann Åberg är förskollärare, hedersdoktor och författare till bland annat ”Lyssnandets pedagogik”.  Hon är verksam som handledare i Bromma stadsdel och som förläsare och lärare vid Stockholms universitet och vid Regio Emilia-institutet.

Per Dahlbeck är tidigare universitetsadjunkt vid Malmö universitet och förskollärare, lärare, rektor och utvecklingspedagog på förskoleförvaltningen i Malmö.  Numera är han verksam vid Pedagogisk inspiration i Malmö samt författare och redaktör för en rad böcker inom pedagogik.

I grundskolespåret är första passet gemensamt. Oxievångskolan, Naturskyddsföreningen och Skolverket visar tillsammans hur en skola kan arbeta övergripande med lärande för hållbar utveckling och öka barnens delaktighet.

Under andra passet får lärare f-6 arbeta i en fördjupande workshop tillsammans med Iann Lundegård medan lärare 7-9 möter Charlotta Granath som visar hur vi kan arbeta med demokratiuppdraget på högstadiet.

Medverkande

Heléne Nyrén, SO-lärare på Oxievångsskolan i Malmö, som tidigare i år fick Heidi Frieds lärarpris med motiveringen att hon arbetar på ett systematiskt och outtröttligt sätt för att rusta sina elever att utvecklas till demokratiska medborgare och engagerar nya generationer att vilja förändra världen.

Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan, har fokus på lärande för hållbar utveckling i skolans systematiska kvalitetsarbete menar att de globala målen enar kollegiet. Genom att skapa förutsättningar och visa på en gemensam riktning i organisationen har Oxievångsskolan tilldelats utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". 

Charlotta Granath, förstelärare och lärarutbildare. Hon undervisar i SO-ämnen på Stiftelsen Viktor Rydbergs skola och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Hon är även bland annat läromedelsutvecklare och författare till böcker om till exempel demokrati, mänskliga rättigheter, källkritik och om att arbeta med Agenda 2030.

Iann Lundegård, docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling på Stockholms universitet. Han är även en av författarna till Skolverkets moduler om hållbar utveckling.

I det här spåret får du under första passet veta mer om hur Kattegattgymnasiets lärare  organiserar ämnesövergripande projekt för att stärka elevernas delaktighet, kunskaper och handlingskompetens. 

Under det andra passet fördjupar vi oss i vetenskapen bakom förhållningssätt och metoder i arbetet med hållbarhetsfrågor och delaktighet tillsammans med Frida Hylander från Klimatpsykologerna. Passet ger dig perspektiv och verktyg att ta med till klassrummet.  

Som skolledare får du möta två utbildare i Skolverkets kurser om att leda lärande för hållbar utveckling: Anna Mogren och Birgitta Nordén. I workshopform ger de ett smakprov på vad utbildningen och den nya modulen från Skolverket bygger på.

Anna Mogren är regionansvarig för Den globala skolan, lärare inom naturvetenskapliga ämnen och filosofie doktor i biologi med inriktning mot didaktik. Hon forskar vid Karlstads universitet om skolors möjligheter att implementera hållbar utveckling i utbildning och är även rådgivare i globala hållbarhetsfrågor. 

Birgitta Nordén är forskare och universitetslektor i pedagogik och naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet. Hon fokuserar på hur lärande och undervisning implementeras i samverkan med global-lokala kontexter. 

I spåret för LHU-samordnare och LHU-strateger får du som deltar hänga med i skolledarspåret under första passet.

I andra passet möter du andra samordnare och strateger och får diskutera olika frågeställningar som är relevanta för dig, till exempel förutsättningarna för din roll, framgångsfaktorer, utmaningar, systematiskt kvalitetsarbete, processledningsverktyg och hur du som samordnare kan verka för barns och elevers delaktighet såväl internt som i det omgivande samhället. Vi diskuterar också det fortsatta behovet av att träffas samordnare emellan och utbyta information.

Sofia Lord, miljöstrateg i Gävle med ansvar för lärande för hållbar utveckling och Emma Sjöberg, miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad och med en bakgrund som NO-lärare, leder det andra passet.