Lyssna

Om klimatutmaningar och energilösningar. Öppen anmälan.

Klimatförändringarna är en fråga som oroar många elever. I augusti kom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC där budskapet är att läget för klimatet är akut. Att nå det globala målet 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” anser många vara det mest brådskande. Vi som pedagoger kan möta elevernas oro med kunskap och handlingskraft. Det här seminariet vill ge dig stöd och inspiration i det arbetet.

Varför gör vi inget?

Kata Nylén, klimatpsykolog föreläser om att vara verksam i ett myller av klimatångest, miljöintresse och teknikoptimism. Samhället står inför enorma utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet att vi måste agera, vi vet vad vi borde göra och vi vet att det behöver ske nu. Vad är det som hindrar oss? Och hur kommunicerar vi med våra elever och varandra för att inge hopp och handlingskraft? .

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 28 oktober. Anmälan till seminariet "Bortom fossilsamhället" 2 november

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se