Lyssna

Att undervisa om kontroversiella frågor

Bo Hellström

Kontroversiella frågor är ofta komplicerade och saknar enkla svar. De väcker starka känslor och skapar konflikter som leder till misstänksamhet och misstro. Bo Hellström, Den globala skolan, presenterar ett material från Europarådet om hur du kan undervisa om kontroversiella frågor. Du får prova på övningar på teman som rasism, jämställdhet och hbtqfrågor.

Hur gör vi stora frågor meningsfulla för ungdomar?Lotta Dessen Jankell

En workshop om hur globala målen kan användas didaktiskt i ämnesövergripande undervisning för att undervisa om stora frågor som berör mänsklighetens nutid och framtid. Lotta Dessen Jankell är själv gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling.

Klimatet - en ödesfråga där känslor, fakta och värderingar möts Erik Sterner

Erik Sterner är forskare och pedagogisk utvecklare vid Environment for Development på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av skaparna till kortspelet Klimatkoll. Han tar upp flera viktiga dimensioner av klimatundervisning och klimatutmaningen i sig. Du får ta del av ett par lärandeaktiviteter och diskutera de didaktiska utmaningar du som lärare kommer att ställas inför i din framtida hållbarhetsundervisning. Upplägget är designat för att balansera olika känslor kring klimatutmaningen och samtidigt presentera noggrant utvald fakta och en helhetsbild som låter allvar och hopp samexistera.