Lyssna

Online: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om Den globala skolans erbjudande. Öppen anmälan.

Varmt välkommen till ett seminarium om Skolverkets modul "Hållbar utveckling åk 1-6"! Modulen tar upp ett av de viktigaste uppdragen skolan har att hantera – att undervisa för hållbar utveckling. Den vänder sig till enskilda lärare och arbetslag som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv och lägger vikt vid att belysa de didaktiska frågorna: Varför behövs en undervisning om och för en hållbar utveckling? Vad ska undervisningen innehålla? Hur ska den organiseras?

Seminariet bygger på interaktivitet varvat med kortare filmer. I en workshop tillsammans med författarna bakom modulerna får du utforska och diskutera delar av modulen för åk 1-6. Du får också möta representanter för Den globala skolan i din region, som kan hjälpa dig och dina kollegor att komma igång med, eller fördjupa, ert arbete med lärande för hållbar utveckling.

13.00  Introduktion

Genomgång av programmet och presentation av Skolverkets modul om hållbar utveckling åk 1-6.

13.15   Workshop

Iann Lundegård   Helen Hasslöf   

Iann Lundegård, Helen Hasslöf och Thomas Krigsman, som alla varit delaktiga i framtagandet av modulerna, visar exempel på en demokratisk process som fångar elevers engagemang och deras förförståelse av frågor om hållbarhet.

14.25   Paus

14.40   Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?

Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, går igenom planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling. Hon presenterar också Agenda 2030 och exempel från Unescos biosfärområden som illustrerar hur arbete med hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Lisen Schultz diskuterar även vikten av samverkan, tvärvetenskap och ständigt lärande för att möta de komplexa utmaningar som hållbar utveckling innebär.

14.55   Gruppdiskussioner

Uppföljning kring didaktiska frågeställningar utifrån Lisen Schultz föreläsning.

15.35   Avslutning

Martin Flower och Karolina Sandahl från Den globala skolan presenterar vägar för att arbeta med lärande för hållbar utveckling och globala målen.

16.00   Slut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 6 november! Anmälan till seminariet "Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar" 8 november

Samma seminarium äger även rum 18 november och 2 december!

Mer information

Mer information om samarbetet med Skolverket och modulerna "Hållbar utveckling" 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se