Lyssna

Hur fortsätter arbetet efter en kartläggning av lärande för hållbar utveckling? Intern anmälan.

Under en förmiddag förbereder vi rektorer för att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med pedagoger. Vi tar avstamp i den tidigare kartläggningen av arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolor i Sundsvalls kommun.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.