Lyssna

En workshop tillsammans med Naturskyddsföreningen. Intern anmälan.

Varmt välkommen till en workshop som bjuder på inspiration och konkreta exempel på hur du som lärare kan väva in hållbarhetsperspektiven i undervisningen i olika ämnen, på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Marie HannerstigMarie Hannerstig från Naturskyddsföreningen presenterar skolmaterial för alla åldrar om djur, natur, biologisk mångfald klimat och miljö. Du får även prova på materialet "Bortom fossilsamhället", en forskningsbaserad, kreativ och hoppfull övning om klimatet och omställningen till ett hållbart samhälle.

Anmälan

Anmlan sker internt.