Lyssna

Två föreläsningar om undervisning i utemiljö. Intern anmälan.

Vilket förhållningsätt har vi när vi undervisar i utemiljö? Hur kan vi organisera arbetet för att underlätta? Det är frågor som Annika Manni, Umeå universitet, undersöker i HUS-projektet (HUS= hållbar utevistelse i storförskolor). 

På samma tema föreläser Sanne Björklund som är miljövetare och forskare vid Malmö universitet. Hon har tidigare jobbat som utomhuspedagog och utvecklingspedagog i Malmö stad, med kompetensutveckling med fokus på hållbar utveckling i förskolan och utomhuspedagogik och som förskolerektor. 

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.