Lyssna

Demokratisoppa om att förebygga våldsbejakande extremism. Öppen anmälan.

Demokrati är en förutsättning för arbetet för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Våldsbejakande extremism är inget nytt fenomen, men i dagens digitala samhälle har det blivit en allt större utmaning och ett växande, gränsöverskridande hot för både Sverige och hela EU. För att värna demokratin och förebygga radikalisering i en våldsbejakande riktning behöver vi kunskap och vägledning. Det gäller inte minst för oss som verkar i skolan eller arbetar med barn och unga på annat sätt. 

Dagens demokratisoppa lyfter frågor om hur vi kan förhindra att unga radikaliseras och hur vi kan arbeta problemlösande och förebyggande på olika nivåer.

Varmt välkommen! 

Christer Mattsson

Christer MattssonChrister Mattsson är forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har en bakgrund som lärare och startade 1995 Toleransprojektet i Kungälvs kommun och har sedan dess arbetat med att motverka extremism på olika arenor tillsammans med olika myndigheter. 

2018 disputerade Christer Mattsson med avhandlingen "Extremisten i klassrummet – perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism". I ett pågående forskningsprojekt intervjuar han före detta nazister om deras väg in i och ut ur rörelsen, och alla lyfter fram konfrontationerna i skolan som någonting som bidrog till ökat nazistiskt engagemang. 

Felix Unogwu

Felix UnogwuFelix Unogwu är statsvetare och konflikthanteringsspecialist och arbetar med att utbilda skolor och personal med att förebygga att elever ansluter till våldsbejakande extremism. Under de senaste 18 åren har Felix Unogwu arbetat i 26 olika länder med unga i väpnade konflikter, rehabilitering av barnsoldater, radikalisering och de-radikalisering. 

Han är tidigare vice ordförande för Washington Network for Children and Armed Conflict, en tankesmedja i Washington DC, USA, som består av ledande internationella organisationer som arbetar för att föra teori och praktik närmare varandra och informera beslutsfattare om frågor som rör ungdomar och väpnade konflikter globalt. Idag arbetar Felix Unogwu bland annat på  Pedagogisk inspiration Malmö.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 29 november! Anmälan till demokratisoppan "Hur kan vi motverka radikalisering?"

Demokratisoppa

Demokratisoppan Halland är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Så länge pandemin pågår äger demokratisoppan rum online. Syftet är att ge utbildning och fortbildning i demokrati- och hållbarhetsfrågor inom olika områden som ligger i linje med EU-kommissionens prioriteringar och målen i Agenda 2030. 

 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se