Lyssna

En fortsättning på tidigare kartläggning. Intern anmälan.

Varmt väIkommen till en förmiddag där vi tillsammans analyserar nuläge och utvecklingsområden utifrån resultatet av den tidigare genomförda kartläggningen av arbetet med lärande fär hållbar utveckling. Analysen omfattar både individuell nivå och organisationsnivå.

Anmälan

Intern anmälan.