Lyssna

Hur ser fritidshemmetsuppdrag ut? Intern anmälan.

Med utgångpunkt i en tidigare genomförd kartläggning, presenterar vi en analys där vi synliggör frågor som rör samverkan, gemensam förståelse och på vilket sätt fritidshemmets uppdrag bidrar till lärande för hållbar utveckling.

Annika ManniMedverkar gör Annika Manni, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och Erika Åberg, regionansvarig för Den globala skolan.

Anmälan

Anmälan sker internt.