Lyssna

Online: Lärande för hållbar utveckling och utomhusdidaktik

En förmiddag för dig som studerar till förskollärare. Intern anmälan.

Hur kan utomhusdidaktik stödja arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolan? I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla kunskaper om hur människans olika val kan bidra till en hållbar utveckling. För pedagogen är lärande för hållbar utveckling ett förhållningssätt som kräver egen förståelse för uppdraget och de utmaningar det för med sig.

Under det här seminariet ger vi exempel på undervisning i naturen och samhället och hur vi kan medvetandegöra, utveckla och underlätta arbetet genom att titta på organisationen, metoder, innehåll, förhållningssätt och syfte med undervisningen. 

Seminariet omfattar inspelade föreläsningar med tillhörande uppgifter. Föreläser gör Sanne Björklund, miljövetare som jobbat som utomhuspedagog och utvecklingspedagog i Malmö stad, med kompetensutveckling med fokus på hållbar utveckling och som rektor i förskolan.

Erika Åberg, regionansvarig för Den globala skolan inleder och leder även övningar och diskussioner.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmlan sker internt.