Lyssna

Online: Utomhusdidaktik och lärande för hållbar utveckling

En eftermiddagstimme om hur utomhusdidaktik kan stödja arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolan. Intern anmälan.

Under det här seminariet ger vi exempel på undervisning i naturen och samhället och hur vi kan medvetandegöra, utveckla och underlätta arbetet genom att titta på organisationen, metoder, innehåll, förhållningssätt och syfte med undervisningen. 

Erika Åberg, regionansvarig för Den globala skolan, föreläser och leder övningar och diskussioner.

Naturskolan i Falun ansvarar för praktiska övningar som uppföljning på föreläsningarna.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.