Lyssna

Föreläsning om hur du som lärare kan arbeta med känslor kring klimatkrisen du möter hos både dig själv och andra. Öppen anmälan.

Varför händer det inte mer i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna när vi vet att vi måste agera, vad vi borde göra och att det behöver ske nu? Hur kan vi hantera vår egen och andras klimatångest och möta barn och elever på ett sätt som inger hopp och handlingskraft? 

Frida Hylander

Frida Hylander från Klimatpsykologerna förklarar i den här föreläsningen hur vi med hjälp av psykologisk kunskap bättre kan förstå människans handlande (och icke-handlande) i klimatkrisen. Men också hur vi med hjälp av knep från psykologin kan bidra till hållbar förändring, samtidigt som vi tar hand om oss själva och varandra.

Frida Hylander är legitimerad psykolog, humanekolog och en av grundarna till Klimatpsykologerna. Just nu deltar hon i projektet "Terra-Pi" som syftar till att hitta metoder att arbeta med barn och ungas klimatrelaterade tankar på ett konstruktivt sätt.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 23 januari! Anmälan till seminariet "Klimatpsykologi för lärare" 24 januari

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se