Lyssna

En eftermiddag med föreläsning och workshoppar om komplexa frågor som klimat, demokrati och konsumtion kopplat till didaktik och skolans roll. Intern anmälan.

Hur kan vi forma ett lärande som ger våra elever större möjlighet och ökad kompetens att agera i mötet med komplexa frågor? Hur kan skolan arbeta strategiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna? Hur kan alla ämnen vara med och bidra?

Varmt välkommen till ett seminarium där vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling.

14.00   Introduktion

Den globala skolan.

14.15   Vad är klimatångest och hur kan vi bemöta den?

Paula RichterPaula Richter, från Klimatpsykologerna och Psykologer för hållbar utveckling, föreläser om att vara verksam i ett myller av  klimatångest, miljöintresse och teknikoptimism. Samhället står inför enorma utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet att vi måste agera, vi vet vad vi borde göra och vi vet att det behöver ske nu. Vad är det som hindrar oss? Och hur kommunicerar vi med varandra för att förena våra krafter?

15.15   Fika

15.45   Workshoppar

1. Företagens ansvar och konsumentens makt att påverka

Emma GrönlundMånga svenska företag har ingen hållbarhetsstrategi. Det kan du som konsument vara med och påverka. Om du vet vilka företag det handlar om och hur du ska bära dig åt. I den här workshoppen med Emma Grönlund från Fair Action får du lära dig mer om såväl företagens ansvar och mänskliga rättigheter som hållbart mode.

2. Bildpedagogik och hållbarhet

Magdalena VogtMagdalena Vogt, frilansande skribent och fotograf med basen i Myanmar, använder bilder och berättelser för att visa verkligheter som ofta hamnar i skuggan av medieljuset. Tidigare har hon varit förstelärare på gymnasiet med inriktning mot internationalisering och globala frågor

3. Kontroversiella frågor i skolan

Mathias DemetriadesEn omvärld med fenomen som extremism, populism och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin och på oss som lärare att undervisa om komplexa och kontroversiella frågor. Vilka kontroversiella frågor är aktuella för skolan? Vilka metoder har du för att stärka dialogen i klassrummet? Vad kännetecknar ett gott samtal? Hur kan de globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens?

Mathias Demetriades från Den globala skolan utgår ifrån Europarådets pedagogiska material “Att undervisa om kontroversiella frågor” och ger flera exempel på metoder och resurser för klassrummet.

4. Klimatdidaktik 

Karolina SandahlKlimatförändringarna är en komplex, kontroversiell, tvärvetenskaplig och aktuell fråga. Under workshoppen samtalar vi kring didaktiska perspektiv och verktyg med utgångspunkten att klimatet är en ödesfråga där fakta, värderingar och känslor möts.

Karolina Sandahl från Den globala skolan utgår från boken "Känsliga frågor, nödvändiga samtal. Att lära om och av kontroverser." (Flensner, Larsson & Säljö, 2021).

Anmälan

Anmälan sker internt.