Lyssna

En förmiddag om andra delen av Skolverkets modul "Hållbar utveckling" för gymnasiet. Intern anmälan.

Hur kan vi i undervisningen använda representationer som redskap för att kritiskt reflektera kring tillståndet i världen? Under det här seminariet får du bekanta dig närmare med en av Skolverkets moduldelar och olika modeller för att visualisera hållbar utveckling och förändring. Förmiddagen bjuder på både föreläsning och och workshop.

Varmt välkommen! 

08.30   Fika 

Personalrummet

09.00   Representation - hur ser vi på världen

Karolina SandahlKarolina Sandahl från Den globala skolan presenterar moduldelen. Personalrummet

09.15   Hållbar samhällsomställning: berättelser och bilder med kraft att förändra

My Sellberg går igenom olika modeller för att visualisera hållbar utveckling och olika berättelser om förändring, baserade på forskning om hållbar utveckling. Föreläsningen öppnar för diskussion om vilka konsekvenser olika representationer får.

My SellbergMy Sellberg är forskare inom håll­barhetsvetenskap på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hennes fokus är omställning till hållbara livsmedelssystem och hon arbetar också med att koppla ihop forskning och praktik och skapa samarbeten mellan olika samhällsaktörer. Personalrummet

10.30   Workshop

Individuellt och kollegialt arbete med moduldelen ”Representation – hur ser vi på världen”. Respektive undervisningssal

12.00   Lunch

Anmälan

Anmälan sker internt.