Lyssna

Föreläsning, diskussionsövningar och samtal. Intern anmälan.

Varmt välkommen till en förmiddag med fokus på barnkonventionen och lärande för hållbar utveckling. Seminariet behandlar förskolans centrala styrdokument i kombination med hur vi som vuxna kan främja lika villkor i förskolan och visa intresse och engagemang för varje barn.

Lovisa Fhager LogothetisLovisa Fhager Logothetis är sakkunnig och utbildare inom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling med spetskompetens inom de globala målen, barns rättigheter och mångfaldsfrågor. Hon har sin bakgrund i svenska och internationella organisationer som Läkare utan gränser, Teskedsorden och Unicef och är rådgivare i United Nations Foundation + Social Good, styrelseledamot i WONSA (World of no sexual abuse) och utsedd till årets FN-supporter.

Anmälan

Anmälan sker internt.