Lyssna

Om hur du som lärare praktiskt kan använda Agenda 2030 för att utforma din undervisning. Intern anmälan.

Globala målen synliggör utmaningar och frågeställningar vi människor behöver hitta lösningar och svar på. Samtidigt utgör de en agenda och vision för hur vi tillsammans kan arbeta för förändring.

Utmaningarna, frågeställningarna och lösningarna berör alla våra skolämnen och passar därför som utgångspunkt för att forma undervisningen. Oavsett om du arbetar med estetiska, tekniska, humanistiska eller naturvetenskapliga ämnen kan målen bli didaktiska verktyg, både i ett enskilt ämne, men också i utformningen av ämnesintegrerad undervisning. Hur det praktiskt kan gå till får du veta mer om under det här seminariet. 

Lotta Dessen JankellLotta Dessen Jankell är gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.