Lyssna

En eftermiddag med fokus på avsnitt 3 i Skolverkets modul för låg- och mellanstadiet. Intern anmälan.

Elevdelaktighet och demokrati är centralt i en undervisning för hållbar utveckling. Under det här seminariet fokuserar vi på hur de två begreppen kan omsättas och utvecklas i praktiken, i förhållande till ett aktuellt innehåll och till de elever vi möter. 

Iann LundegårdMedverkar gör Iann Lundegård, forskare och lärarutbildare vid Stockholms universitet med ett fokus på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor. Iann Lundegård har arbetat med lärarfortbildning, handlett lärarlag och författat olika material för skolan på hållbarhetsområdet. Han har även medverkat i arbetet med att ta fram både Skolverkets certifieringsverktyg, ”Skola för hållbar utveckling” och de tre moduler, riktade till skolans alla stadier, med syfte att ge lärare didaktiska verktyg i undervisningen för hållbar utveckling.

Vi börjar med en kort övning innan föreläsningen med Iann Lundegård börjar. Vid halvtid går vi över till att reflektera i arbetslagen och avslutar med en uppföljande diskussion i helgrupp. Den globala skolan ramar in seminariet.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.