Lyssna

Online: Att undervisa om samhällsekonomi och hållbar utveckling

Lektionsverkstad i två delar. Första tillfället. Öppen anmälan.

Hur kan vi undervisa i samhällsekonomi på ett sätt som även inkluderar ekologiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling?

Varmt välkommen till en lektionsverkstad i två delar (21 mars och 25 april) där vi presenterar och testar undervisningsmaterial framtaget av Doughnut Economics Action Lab.

Rob Shorter

Medverkande

Rob Shorter

Community and Arts leadDoughnut Economics Action Lab (DEAL). Rob Shorter har utvecklat lektionsmaterialet ”Meet the Economy” tillsammans med Kate Raworth, författare till boken "Doughnut Economics".

Pernilla Andersson

Pernilla AnderssonForskare i didaktik med inriktning mot undervisning i hållbar utveckling vid Uppsala universitet och lektor i samhällskunskapsdidaktik vid Stockholms universitet. Har översatt materialet "Meet the Economy" till svenska.

Introduction and background

Rob Shorter berättar om arbetet med och utvecklingen av lektionsmaterialet ”Meet the Economy”. Föreläsningen är på engelska.

Att undervisa om samhällskunskap, ekonomi och hållbar utveckling

Pernilla Andersson leder lektionsverkstaden där vi testar delar av "Meet the Economy". Materialet utgår från elevers egen erfarenhet av behov och försörjning och presenterar modellen ”Det inbäddade ekonomiska kretsloppet”. En modell som bland annat används för att studera och analysera olika ekonomier i relation till hållbar utveckling. Syftet är att du som lärare efter seminariet ska kunna använda hela eller delar av undervisningsmaterialet i din egen undervisning.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 14 mars! Anmälan gäller för seminariets båda delar - 21 mars och 25 april. Anmälan till "Att undervisa om samhällsekonomi och hållbar utveckling"

Andra tillfället

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se