Lyssna

Hur fungerar jordens klimat och klimatförändringarna? Och hur kan vi arbeta med de här frågorna i klassrummet? Öppen anmälan.

Frågor om klimatet berör alla delar av samhället och skolan. Alla lärare behöver fördjupade kunskaper om klimat, klimatförändringar och vilka utmaningar vi står inför. Vi behöver också verktyg för att arbeta med klimatfrågor på ett sätt som ger eleverna hopp, mod och en vilja att leva i den ovissa framtid som vi står inför. 

Varmt välkommen till en eftermiddag där du både får möta klimatforskare och ta del av pedagogiskt  material med fokus på klimatfrågor!

 

Bo Hellström

Martin Flower 202113.00   Introduktion

Martin Flower och Bo Hellström introducerar eftermiddagen. Båda är regionansvariga för Den globala skolan.

Alasdair Skelton

13.10   Klimatkrisen – kan vi lösa den?

Föreläsning med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

14.10   Paus

14.20  Hur kan vi arbeta med en oviss framtid?

Ludwig Bengtsson SonessonFöreläsning och workshop med Ludwig Bengtsson Sonesson som tillsammans med sin forskargrupp och Naturskyddsföreningen arbetat fram materialen ”Bortom fossilsamhället” och ”Hur sker förändring”. Ludwig Bengtsson Sonesson är verksam vid statsvetenskapliga institutionen och forskningsgruppen Climaginaries vid Lunds universitet. 

I passet ingår en paus.        

16.00   Slut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 21 mars! Anmälan till seminariet "Klimatkrisen" 22 mars

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se