Lyssna

Två föreläsningar om kopplingen mellan demokrati och hållbar utveckling - och hur vi kan arbeta med demokratifrågor i skolan. Öppen anmälan.

Demokrati borde vara en självklar förutsättning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Så varför nämns inte demokrati i Agenda 2030? Är en hållbar utveckling möjlig utan demokratiska principer? Vilka varianter på demokrati finns i olika länder och hur hänger det ihop med hur långt har länderna kommit för att uppnå de globala målen?

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på demokrati!  

15.00   Introduktion

15.10   Att mäta demokrati

Martin LundstedtMartin Lundstedt, från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet är biträdande forskare på Varieties of Democracy Institute (V-Dem), ett internationellt forskningsprogram som har utvecklat en ny metod för att mäta demokrati. Under det senaste året har han bland annat arbetat med V-Dem:s program "Case for Democracy", som sammanställer forskning på vilka konkreta effekter demokrati har för de globala målen för hållbar utveckling. 

Varieties of Democracy Institute 

15.40   Frågestund och diskussion

16.00   Olika ingångar till demokrati och de globala målen

Helen ArfvidssonHelen Arfvidsson är intendent för globala frågor på Världskulturmuseet i Göteborg och bland annat projektledare för projektet "Demokrati finns inte – vi gör den!" Projektet är ett samarbete med V-Dem, RISE och European Alternatives med syfte att skapa en digital lärresurs för gymnasieskolan som tillgängliggör och kopplar samman aktuell demokratiforskning och demokratiaktivisters berättelser. 

16.35   Frågestund och diskussion

16.55   Avslutning

Med information om nästa fortbildning i samarbetet.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 24 mars! Anmälan till seminariet "Demokrati och de globala målen" 31 mars

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se