Lyssna

Online: Lärande för hållbar utveckling och utomhusdidaktik

Hur kan utomhusdidaktik stödja arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolans praktik? Intern anmälan.

I det här seminariet reflekterar vi kring meningsskapande och hur vi kan medvetandegöra, utveckla och underlätta undervisning i naturen och samhället.  Det handlar om organisation, metoder, innehåll och förhållningssätt, men också vilket syfte vi har med undervisningen.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.