Lyssna

Två eftermiddagstimmar om biologisk mångfald och hur vi får unga att känna hopp och vilja agera. Öppen anmälan.

Många frågor som rör hållbar utveckling kan påverka elever och få dem att känna ångest eller oro. En av frågorna är den om biologisk mångfald. Under det här seminariet kommer vi tillsammans att prata om hur vi kan lyfta biologisk mångfald på ett sätt som skapar handlingskraft snarare än uppgivenhet. 

Vi får möta en forskare med fokus på biologisk mångfald och får också en presentation av en digital resurs som presenterar en uppdaterad bild av världen.  

15.00   Introduktion 

15.10   Biologisk mångfald

Allison PerrigoAllison Perrigo är föreståndare för GGBC - Göteborgs centrum för globala biodiversitetsfrågor. Hon har en bakgrund inom ekologi och systematisk biologi och stort intresse av att kommunicera vetenskap till allmänheten. Föreläsningen är på engelska.

15.50   Frågestund och diskussion 

16.10   Bensträckare 

16.15   Blir världen bättre?

Albert AskeljungAlbert Askeljung, från UNDP, presenterar en ny digital kunskapsplattform som genom lättillgängliga och intresseväckande fakta gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

16.35   Frågestund och diskussion 

16.55   Avslutning

Med information om nästa fortbildning. 

17.00   Slut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 16 maj! Anmälan till seminariet "Biologisk mångfald och de globala målen" 19 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se