Lyssna

Örebro: Behovet av internationalisering och interkulturalitet

Föreläsning och workshop om internationaliseringen av lärarutbildningen och hur den kan bli verklighet. Det andra av fyra fristående seminarier i en serie. Öppen anmälan.

Med utgångspunkt i den inspelade föreläsningen ”Behovet av internationalisering och interkulturalitet i lärarutbildningen” får du i en efterföljande workshop diskutera frågeställningar och dilemman kring internationalisering och interkulturalitet och hur perspektiven kan förverkligas i lärarutbildningen. Några exempel på frågor är hur vi kan bereda plats för kulturell mångfald i företeelser, språk och värden? Och vad interkulturell pedagogisk kompetens innebär? Arbetssättet är interaktivt och problematiserande och workshopledaren presenterar fördjupande kommentarer och teorier.

Medverkande
Pirjo Lahdenperä

Pirjo Lahdenperä är professor emerita vid Mälardales högskola och har stor erfarenhet av såväl forskning som praktiskt arbete inom områdena interkullturalitet, lärarutbildning och skola. 2005 blev hon blev Sveriges första professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.

Anmälan

Anmäl dig via länken! Anmälan till seminariet "Behovet av internationalisering och interkulturalitet i lärarutbildningen och dess förverkligande"

Framtidens lärarutbildning

Seminariet är en del av kompetensutvecklingsserien "Internationella och interkulturella perpektiv i lärarutbildning" som ingår i den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning" vid Örebro universitet. I vårt nyhetsflöde kan du  läsa mer om satsningen.