Lyssna

INSTÄLLT Örebro: En utbildning präglad av mångfald

Föreläsning och workshop om internationaliseringen av lärarutbildningen och hur den kan bli verklighet. Det tredje av fyra fristående seminarier i en serie. Öppen anmälan.

En eftermiddag där vi synliggör och diskuterar organisatoriska, sociala och pedagogiska processer som utmanar och möjliggör etniskt och religiös mångfald i utbildningssammanhang. Exempel från förskolan, skolan och lärarutbildningen ingår.

Medverkande

Emma Arneback och Jan Jämte

Emma Arneback är docent i pedagogik och Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap, båda verksamma vid Örebro universitet. Tillsammans har de forskat om att motverka rasism och segregation i pedagogisk verksamhet, och om breddat deltagande i högre utbildning. 

Anmälan

Anmäl dig via länken! Anmälan till seminariet "En utbildning präglad av mångfald"

Framtidens lärarutbildning

Seminariet är en del av kompetensutvecklingsserien "Internationella och interkulturella perpektiv i lärarutbildning" som ingår i den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning" vid Örebro universitet. I vårt nyhetsflöde kan du  läsa mer om satsningen.