Workshop och lunchsamtal med Dany Badran.

Seminarium i Örnsköldsvik

Program

10.00   Att göra sin röst hörd/To Make Your Voice Heard
Workshop med samtal mellan Dany Badran, docent i engelska och kritisk lingvistik vid Lebanese American University i Beirut och Maria Viik, med flera lärare på språkintroduktion, plus nyanlända arabisktalande elever från olika klasser. Under läsåret har språkintroduktion ägnat sig åt ämnesövergripande undervisning utifrån de globala målen med fokus på mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, mål 5: Jämställdhet och mål 3: God hälsa och välbefinnande. Workshopen hålls på arabiska och översätts till svenska av en tolk för att lärarna ska få sätta sig in i sina elevers vardag.

Workshop and talks with Dany Badran in Arabic together with a group of Arabic speaking students and their teachers. During the school year Maria Viik and the other teachers have been working with their students about The Global Goals focusing on goals number 16, 5 and 3. Dany Badran will show how work with controversial issues using debate as a method. The workshop will be held in Arabic and the teachers will get it translated in order to raise awareness for their student’s everyday situation

12.00   Lunchsamtal med Dany Badran på Fjällräven Arena

Ytterligare kontaktuppgifter

Maria Viik leder dagen. Har du frågor kan du även kontakta henne på maria.biik(at)ornskoldsvik.se 

Anmälan

Anmälan sker internt.