Lyssna

En förmiddag om att höja kvaliteten på undervisningen om hållbarhet och ge eleverna möjlighet att utvecklas. Intern anmälan.

Seminariet omfattar föreläsning, workshop och diskussion. Varmt välkommen!

Program

09.00   Inledning

Den globala skolan.

09.15   Vad kan den elev som kan bidra till en hållbar utveckling?

De flesta är eniga om att undervisning för hållbar utveckling behöver leda till agens, det vill säga handlingskraft eller förmåga att agera. Agens i sin tur bottnar bland annat i vad och hur eleven förstår och tänker om fenomen i omvärlden. För det behöver de utveckla ämnesspecifika begrepp som tankeredskap. Mimmi Waermö ger en lärandeteoretiskt förankrad inledande orientering i vad "begrepp" är och hur processen "begreppsutveckling" går till.

10.30   Vad kan den lärare som kan organisera en undervisning som möjliggör för eleverna att utveckla tänkandet?

Fika och workshop. Med utgångspunkt i ett ämnesinnehållsligt exempel arbetar vi stegvis med några centrala moment i lärarens undervisningsplanering. Vi zoomar in några av de analyser läraren gör för att undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att utveckla ett ämnesspecifikt begrepp som sitt tankeredskap.

11.15   Diskussion

Medverkande

Mimmi WaermöMimmi Waermö är fil. dr i didaktik och lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon är lärare i ma/no och har långvarig erfarenhet av undervisning. Nu undervisar på speciallärarprogrammet där hon är ansvarig för inriktningen mot utvecklingsstörning. Genom Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” handleder hon lärare i grundsärskolan och hon ingick även i projektledningen för uppdraget att ta fram "Gilla Läsa Skriva åk 7–9" –  ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundsärskolan. Mimmi Waermös forskning rör kvalificering av undervisning i grundskolan, grundsärskolan och speciallärarutbildningen. Hon har ett specifikt intresse för tänkandets utveckling och begreppsutvecklande undervisning.

Anmälan

Anmälan sker internt.