Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Från ansökan till hela skolans angelägenhet. Om att samarbeta med skolor i andra länder.

"Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och kontakter riktade till barn och unga ska öka. Samtidigt som vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi också mycket att lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och något som vi ska ta tillvara på och utveckla.”
(Regionala utvecklingsstrategin, RUS Kalmar län, sidan 27)

Välkommen till en inspirerande dag där gäster från Sydafrika, Kenya, Estland, Finland, Kanada och USA berättar om erfarenheter från tidigare skolsamarbeten och redogör för samarbetsmöjligheter med skolor i sina länder. Vi bjuder också på erfarenhetsutbyte och information om de möjligheter som finns genom Universitets- och högskolerådets program Atlas, Nordplus och Erasmus+.

Program

12.00 Gemensam lunch med våra internationella gäster. Oscarsgymnasiets restaurangprogram är värdar.

12.45 Våra gäster om sina erfarenheter från tidigare samarbeten och möjligheterna till nya. Även information från Kalmar läns museum.

14.00 Samtal kring partnerns perspektiv och ömsesidigheten i samarbetet.

14.30 Fika med möjlighet att ställa frågor till våra gäster.

(Programpunkterna ovan är på engelska. Nedanstående på svenska)

15.00 Funderar du och din skola på att starta ett internationellt samarbetsprojekt? 
Den globala skolan informerar om programmen du kan söka under vår och höst 2018. Och om hur du skriver en bra ansökan. Hur ser ett bra skolsamarbete ut? Hur blir det hela skolans angelägenhet?

Det regionala projektet Skolprojekt.nu informerar om stöd för att starta samarbeten, välja program och skriva ansökningar.

Särskolan på Oscarsgymnasiet berättar hur de kom igång med sitt Atlassamarbete med en skola på Bali.

15.45 Gemensam avslutning

16.00 Slut