Seminarieserie för skolledare - träff 4. Intern anmälan.

 

Skolledarna har ett viktigt uppdrag att styra så att ett lärande för hållbar utveckling blir möjligt i klassrummet. I den här seminarieserien fokuserar vi på att ge skolledarna de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna arbeta tillsammans med sin personal för mer lärande för hållbar utveckling i skolan.

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalaskolan.se