Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Lär dig mer om FN:s nya utvecklingsplan och hur du kan arbeta med den i klassrummet.

Seminarium i Östersund

Välkommen till ett seminarium som vill ge både kunskap, inspiration och konkreta förslag på hur du och din skola kan tänka kring och arbeta med FN:s nya utvecklingsplan för världen - Agenda 2030. Planen omfattar sjutton globala mål som tillsammans balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Utbildning har pekats ut som nyckelfaktor i arbetet för att uppfylla målen och undervisningen i klassrummet är en viktig grund för förståelse. 

Hur lär vi oss om Agenda 2030? Hur vi göra fakta och statistik om den globala utvecklingen lättillgängliga och enkla att förstå? Hur kan vi arbeta med de globala målen i klassrummet?

Tillsammans med Spilloteket, en kreativt demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum, bjuder vi in till en heldag som ger dig mer kunskap, digitala verktyg pedagogiska metoder för att beskriva utvecklingen i världen.

Preliminärt program

09.00   Inledning
Spilloteket och Den globala skolan

09.15   Föreläsning
Representant för Agenda 2030-delegationen 

10.10   Fika

10.40   Agenda 2030 och de globala målen
Föreläsning av Johanna Lund Rockliffe från Enact, ett värderingsbaserat konsultföretag med hållbarhet och ansvarsfullt företagande som specialitet. 

12.00    Lunch

13.00   Workshop 1: Gapminder
Workshop med Johanna Lund Rockliffe. Vi utforskar de globala målen och globala utvecklingstrender med professor Hans Roslings verktyg för att sprida en faktabaserad världsbild. 

14.00   Fika

14.30   Workshop 2: Spilloteket

Hur kan vi hitta arbetssätt för att stärka delaktighet, kreativitet och tilltro till den egna förmågan hos både elever och pedagoger i den utmanande tid som är vår? På ett konkret och kul sätt synliggör vi hur de globala målen kan utveckla skolans undervisning och bidra till ungas framtidshopp. 

15.30  Avslutning

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.