Vad innebär det för skolan att barnkonventionen blir lag?

Seminarium i Piteå

På programmet

Vad kommer den nya lagen att innebära konkret?

  • Översikt av barnkonventionen
  • Grundläggande barnrättsprinciper
  • Skolans uppdrag
  • Rätten till utbildning
  • Rätten till hälsa och utveckling
  • Rätt till kultur och fritid
  • Samverkan med familjen
  • Barn som far illa och orosanmälan

Medverkande Porträtt Susann Swärd

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen. Hon har även arbetat för bland andra Rädda Barnen och UNICEF. 

Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för förskolan, skolan och socialtjänsten. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag för barn på förskola och låg- och mellanstadiet.

Anmälan

Anmälan sker internt.