Gå till huvudinnehåll

Välkommen till en eftermiddag där du får lära dig att hantera och undervisa om frågor som väcker starka känslor.

Seminarium i Robertsfors

Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erferenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. Och eftersom skolan är en del av samhället dyker kontroversiella frågor även upp där.

Demokratiuppdraget i svensk skola

Omvärldens extremism, populism, polarisering och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. Det är avgörande att skolpersonal inte backar när det gäller att hantera och undervisa om kontroversiella frågor.

Nytt material

Europarådet har tagit fram ett material för att du som arbetar i skolan ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Skolverket har översatt till svenska. Fortbildningen handlar om hur man kan använda det nya materialet. Du får prova olika metoder som tar upp frågor som väcker känslor, till exempel frågor om rasism, jämställdhet och hbtq-frågor.

Medverkande

Medverkar gör Thomas Nordell, regionansvarig i Nord för Den globala skolan. Thomas Nordell är gymnasielärare i samhällsämnen och förstelärare med internationalisering som huvuduppdrag och stor erfarenhet från internationella utbyten. Han är också konsult och föreläsare inom hållbar utveckling.

Anmäl dig här!

Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält

Här kan du anmäla en grupp

Ladda ner mallen för gruppanmälan. Fyll i denna och ladda upp den igen.
Gruppanmalan excelmall.xlsx