Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Pedagogiskt kafé med fokus på identitet.

Seminarium i Ronneby

Dagens svenska skola bjuder på många utmaningar men också spännande möjligheter. Världen finns i klassrummet och det väcker många frågor, inte minst om identitet.

I läroplanen för grundskola och förskola står: "Det är viktigt att utveckla förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där." 

För frivilliga skolformer säger läroplanen: "Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala."

Där mitt hjärta slår

Välkommen till en eftermiddag med fokus på identitet! Khazar Fatemi är dokumentärfilmare och journalist. Med stöd i sina egna filmer berättar hon om sina och föräldrarnas erfarenheter av flykt. Om att komma som flykting till ett nytt land, om skuld, om ansvaret att få omgivningen att förstå vad flykt kan innebära för en människa, om att finna hopp, ett nytt hem och kraften att börja om och tro på en framtid.

Khazar Fatemi berättar även om rollen skolan och lärarna haft för att hon och hennes familj kunnat integreras i det svenska samhället. Idag jobbar Khazar Fatemi med nyheter på Sveriges television och som programledare för dokumentärserien "Kultur i farozonen."

Eftermiddagen omfattar också information om Den globala skolan, material med mera.

Ytterligare kontaktuppgifter

Bosse Hellström, Den globala skolan
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se

Sonja Stranne, Lärarförbundet
sonja.stranne(at)ronneby.se
0721 72 88 78

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.