Anmälan är stängd.

En eftermiddag där du får veta mer om hur du söker pengar för internationella samarbeten, hur du får kontakt med skolor i utlandet och hur du kan arbeta med internationella projekt.

Seminarium i Växjö

Dagens globaliserade värld kräver en skola som arbetar strategiskt med internationalisering för att höja kompetensen kring globala frågor, hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

All undervisning i skolan ska ha ett internationellt perspektiv. För att eleverna ska kunna se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Varmt välkommen till en eftermiddag med följande punkter på programmet:

  • Information om vilka bidrag för internationellt samarbete som finns att söka från UHR
  • Interaktiv workshop om att utveckla skolans internationella projekt och använda globala målen som medel
  • Hjälp med internationella kontakter

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.