Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Hur kan vi skapa en miljö där de mänskliga rättigheterna blir respekterade? Hur undervisar vi om världen?

De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att undervisa om värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap. Ingen ska lämnas utanför.

Seminariet syftar till att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton mål som FN antog 2015 och hur de kan bli verktyg för att skapa ett lärande som ger elever en ökad handlingskompetens i en allt mer globaliserad värld. Vi utgår bland annat från Den globala skolans och UNDP:s samarbete kring den nya boken "Blir världen bättre?" och det pedagogiska material som hör till. 

Medverkar gör Karolina Sandahl och Mathias Demetriades från Den globala skolan.

Välkommen till ett högaktuellt seminarium!