En förmiddag med Martin Emtenäs, Agenda 2030, mat och klimat.

Seminarium i Södertälje

Genom Agenda 2030 har världens ledare förbundit sig till att uppnå sjutton globala mål för en hållbar utveckling. Det betyder att vi till år 2030 ska ha avskaffat all form av fattigdom, minskat ojämlikheten, löst klimatkrisen och verkat för att skapa fred och rättvisa. För att vi ska lyckas behöver de globala målen få en central plats i den svenska skolan, men hur ska det gå till?

Maten vi äter står för en fjärdedel av vårt ekologiska fotavtryck med betydande klimatpåverkan när det gäller såväl produktion som konsumtion. Konsumtion generellt är en av våra stora utmaningar i Sverige. Hur kan skolan bidra till en mer hållbar konsumtion och klimatsmart mat?

Varmt välkommen till en halvdag med information om och inspiration till lärande för hållbar utveckling.

Program

08.30   Introduktion: Agenda 2030 och skolan
Mathias Demetriades, Den globala skolan

09.00   Skarvarnas planet
Naturen har hamnat utanför strålkastarna. Det görs ingen reklam för trolska urskogar och hotade arter. Det finns ingen ekonomisk vinning i att skydda naturen trots att den är själva anledningen till att vi finns. Varför vänder vi människor naturen ryggen? Martin Emtenäs, journalist och programledare, guidar oss genom den snårskog som kallas verkligheten - från universums minsta byggstenar till homestylade trädgårdar och människans outgrundliga villfarelser.

10.15   Fika

10.45   Klimat och mat - hur hänger det ihop?
Ingrid Waldenström, lärarutbildare och naturpedagog, leder ett rundabords-samtal.

12.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt