Seminariet är fullt. Din anmälan kommer att placeras i reservlistan.

Solna: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet och om Skolverkets kompetensutvecklande material.

Seminarium i Solna

Program

08.30   Hållbar utveckling - Skolverkets nya modul  
Thomas Krigsman och Lotta Dessen Jankell presenterar modulen. Lotta Dessen Jankell är doktorand inom geografididaktik vid Stockholms universitet och gymnasielärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Hon är också en av författarna till Skolverkets modul om hållbar utveckling. Thomas Krigsman är universitetsadjunkt vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av arbete på Skolverket. Han har bland annat varit granskare av Skolverkets modul. 

09.15   Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?
Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, ger en genomgång av planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling. Agenda 2030 presenteras som ett ramverk fastlagt av politiken och exempel från Unescos biosfärområden illustrerar hur arbete med hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Lisen Schultz diskuterar även vikten av samverkan, tvärvetenskap och ständigt lärande för att möta de komplexa utmaningar som hållbar utveckling innebär.

10.00   Fika

10.20   Workshop
Lotta Dessen Jankell och Thomas Krigsman

11.45   Hur går vi vidare?
Hur kan Den globala skolan vara en resurs? Vilka andra resurser finns? Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan, berättar.

12.15   Slut

Mer information

Seminariet är ett extra erbjudande i anslutning till en seminarieturné som UHR/Den globala skolan och Skolverket gör tillsammans med utvalda experter på hållbar utveckling. Mer om seminarierna

Anmäl dig här!

Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält

Här kan du anmäla en grupp

Ladda ner mallen för gruppanmälan. Fyll i denna och ladda upp den igen.
Gruppanmalan excelmall.xlsx

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.