Lyssna

Ekonomiska perspektiv på lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Att fasa ut fossila bränslen under en generation innebär en enorm utbyggnadstakt för energislag som sol- och vindkraft samtidigt som bostäder, industrier och transporter måste byggas om för eldrift, energieffektivitet och förnybara bränslen. Det ger många jobb och fördelar – men kräver också mycket av oss, till exempel höga priser på fossil energi så att inte några branscher fortsätter att använda kol, olja eller gas på ett ohållbart sätt.

Viktigt i omställningen är att det blir rättvist. Inga delar av landet, inga sektorer och inga människor ska drabbas mer än andra. Hur åstadkommer vi det? Vilken betydelse har energipriserna? Får inte höga bränslepriser större konsekvenser för just de fattiga – eller dem som bor på landet? Vilka är å andra sidan mest utsatta när det gäller effekten av klimatförändringarna och vad kan vi göra åt det?

Varmt välkommen till ett seminarium om omställning, energi, tillväxt och hur vi undervisar om de här komplexa frågorna!

09.00   Samling med kaffe

09.30   Föreläsning 1

Med Amela Fific, regionansvarig Den globala skolan.

10.00   Föreläsning 2

Thomas SternerMed Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, som  startat en av de största forskargrupperna i ämnet i Europa. Hans huvudsakliga forskningsintresse är design av styrmedel: allt från koldioxid- eller bensinskatt och utsläppsrätter på klimatområdet till styrmedel för hållbart fiske eller skötsel av naturresurser i utvecklingsländer. 

11.45   Lunch och förflyttning

13.00   Workshop

14.30   Återsamling och redovisning

15.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.