Lyssna

En fördjupning i den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Intern anmälan.

Vi fortsätter diskussionen om klimat, politik, rättvisa, tillväxt och den nödvändiga omställning vi står inför. 

Varmt välkommen till ett seminarium om allt detta och om hur vi kan undervisa om de här komplexa frågorna!

08.30   Samling med kaffe

09.00   Återblick

Med Amela Fific, regionansvarig Den globala skolan.

09.15   Föreläsning 

Thomas SternerMed Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, som  startat en av de största forskargrupperna i ämnet i Europa. Hans huvudsakliga forskningsintresse är design av styrmedel: allt från koldioxid- eller bensinskatt och utsläppsrätter på klimatområdet till styrmedel för hållbart fiske eller skötsel av naturresurser i utvecklingsländer. 

1o.30   Fika och diskussion

I arbetslagen.

11.15   Återsamling

Vi redovisar i storgrupp.

12.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.