Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Välkommen till ett högaktuellt förmiddagsseminarium om globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor i skolan.

I läroplanen står att skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relatera till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att undervisa om värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap.

Hur kan vi arbeta med de här frågorna i klassrummet? Hur undervisar vi om världen? Vad är global identitet? Vilka metoder och verktyg finns att tillgå? 

Den globala skolan, Plan International och Teskedsorden presenterar nya pedagogiska material.

Program

09.00   Fika och inledning med Mathias Demetriades, Den globala skolan

09.30   Musik med studenter från Kungliga musikhögskolan

09.40  Säg ifrån – var inte medrasist
Rasistiska och intoleranta åsikter breder ut sig och främlingsfientligheten normaliseras. Forskning visar att tystnad är en grogrund för fördomsfulla åsikter som kan leda till begränsade fri- och rättigheter för oss alla. Vad kan vi göra för att motverka en sådan utveckling? 
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden 

10.30   Gruppdiskussion 

11.45  Barns rättigheter
Världen står inför stora globala utmaningar. Barn är en utsatt grupp där många har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. Fler barn än någonsin är på flykt och barn och unga drabbas hårdast av naturkatastrofer och konflikter. Flickor är dubbelt diskriminerade och riskerar att utsättas för sexuellt våld eller giftermål och graviditet i låga åldrar. Barnrättsorganisationen Plan International Sverige erbjuder skolor en möjlighet att diskutera med sina elever kring globala frågor utifrån olika teman kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. 
Kristian Isaksson, Plan International Sverige

12.00   Slut