Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Välkommen till ett seminarium som ger dig som arbetar i förskolan både perspektiv och pedagogiska verktyg!

Seminarium i Stockholm

2015 kom världens länder överens om sjutton globala mål för hållbar utveckling, mål som vi alla ska arbeta för att nå, oavsett var vi bor i världen. De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid och arbetet i förskolan och skolans tidiga år en viktig grund för förståelse. I förskolan möter pedagogerna varje dag framtidens konsumenter, makthavare och föräldrar. Ett stärkt stöd för frågorna finns också i förslaget till ny läroplan för förskolan.

Program

Globala målen och internationella utbyten
Om möjligheter för dig som arbetar i förskolan att använda internationella samarbeten för att utveckla verksamheten inom lärande för hållbar utveckling. Vi berättar mer om Agenda 2030 och om UHR:s program Erasmus+, Nordplus och Atlas.

Med Mathias Demetriades, UHR:s verksamhet Den globala skolan

Globala målen genom Gapminder 
En interaktiv introduktion till de globala målen med hjälp av Gapminder. Vi utforskar hur världen ser ut och vad vi egentligen vet. Vi testar hur Gapminders fotobaserade verktyg Dollar Street kan vara ett verktyg i förskolan.

Med Johanna Lund Rockliffe, projektledare på Enact, ett värderingsdrivet konsultföretag specialiserat inom hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande.

Jorden, vår mat och mitt fotavtryck
Ett samtal om förskolans roll i lärande för hållbar utveckling där vi tar avstamp i vad vi äter.Världsnaturfonden har två mål, att öka den biologiska mångfalden och att minska människans ekologiska fotavtryck. Utbildning är en central del för att lyckas och läranderesan börjar i förskolan. Både de globala målen och förskolans läroplan stöttar arbetet med lärande för hållbar utveckling, men hur går vi från teori till praktisk handling? 

Med Susie Broquist Lundegård, projektledare på Världsnaturfonden med ansvar för frågor kring utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Medverkande

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.