Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Hur skapar vi inkluderande klassrum och organisationer? Välkommen på demokratifika efter jobbet!

Seminarium i Stockholm

Välkommen på en demokratifika som tar sin utgångspunkt i de svenska diskrimineringsgrunderna. Vi testar övningar och ställer frågor kring hur vi kan bli mer inkluderande och skapa öppna klimat. Vi reflekterar och ringar in de normer som finns. Med normer menar vi alla de idéer, regler, attityder, värderingar och föreställningar som formar oss som människor och avgör hur vi bemöter och bemöts i mötet med andra människor.

Syftet med seminariet är att ge handfasta övningar för en mer inkluderande miljö där människor med olika bakgrunder ska kunna samsas.  

Medverkar gör Annika Heikkinen från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Sensus

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Faktaruta

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.