En fortbildningseftermiddag i hållbarhetens tecken.

Seminarium i Stockholm

 

Program

13.15   Ta vär(l)den in i klassrummet
Hur kan vi få en mer nyanserad bild av vår omvärld? Hur är man en global medborgare? Hur kan Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger studenter och elever ökad handlingskompetens, mod och optimism i en allt mer komplex och föränderlig värld? Med Mathias Demetriades, Den globala skolan 

14.00   Fika och samtal

14.30   Miljökollaps eller hållbar framtid?
Med höstens ”skolstrejk för klimatet” blev det tydligt att klimatfrågan är högt prioriterad bland skolelever. Klimatfrågan och andra globala hållbarhetsfrågor berör alla – inte minst barn och unga. Kajsa Kramming är forskare vid Uppsala universitet och föreläser utifrån sin avhandling ”Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor”. Hon resonerar också kring didaktiska utmaningar och möjligheter för en hållbar framtid.

16.00   Hur går vi vidare?
Information om MND:s miljöhandlingsplan och miljöpolicies. En första diskussion om hållbarhetsarbetet internt.

Anmälan

Anmälan sker internt.