Anmälan är stängd.

Stockholm: Stöd för lärande för hållbar utveckling i rollen som rektor

Förmöte till "Skolan möter världen" om hur skolan kan skapa en tydlig riktning mot lärande för hållbar utveckling.

Seminarium i Stockholm

Vad skiljer skolor som arbetar allmänt med förändringsprocesser från dem som riktat in sig på hållbar samhällsutveckling? Det finns ett starkt mandat i skolans styrdokument, och en stor förväntan från samhället, att svensk utbildning ger elever förutsättningar att under sin skoltid bidra till hållbarhet.

Skolan har alltså uppdraget, men vilken roll har egentligen rektorn i arbetet? Vilka förutsättningar är viktiga att säkerställa inom skolans organisation? Varifrån får skolans ledning stöd och vägledning i sitt arbete att förverkliga hållbar utveckling i utbildning?

Det här är frågor som vi diskuterar under seminariet. 

Medverkande

Rektorer som presenterar sin verksamhet:
Gunnar Holm, Fryshusets gymnasium, Stockholm
Kristina Ödmark, Nolaskolan, Örnsköldsvik
Karin Isaksson, Unnerödsskolan, Uddevalla
Maria Skoogh, Ilandaskolan, Karlstad

Gäster från nationell nivå som tar del av skolans behov och utmaningar:
Linda Källman, Skolinspektionen
Karin Bårman, Skolverket
Mats Hansson, Skolverket
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet
Hanna Åkesson, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Leif Eriksson, Utbildningsdepartementet 
Lena LinnerborgSveriges skolledarförbund 

Övriga inbjudna:
Rektorsutbildningen
Skolledarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Lärarutbildningen 

Ytterligare kontaktuppgifter

Erika Åberg
Den globala skolan
erika.aberg(at)denglobalaskolan.se

Anmälan till "Skolan möter välden"

Vill du även delta i seminariet "Skolan möter världen" 16-17 maj? I så fall måste du göra en separat anmälan. Mer information och anmälningsformulär

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se